TR EN AR

Halis Sığır Besi Geliştirme Yemi

Yem Adı: Halis Sığır Besi Geliştirme Yemi

Tanımı:Altı(6) aydan büyük genç erkek danaların ve/veya iskelet yapısını oluşturmuş fakat etlenmemiş olan ergin sığırların besi büyütme yemi tüketiminden sonra kesim öncesi 40.güne kadar ki beslenmeleri için formüle edilmiş bir karma yemdir. İçeriğinde tamamı doğal protein, enerji, vitaminler ve mineraller bulunan ve alınması gerekli besinlerin hepsini sağlar.

Özellikleri: - Kullanılması ve depolanması kolay, elverişli bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
- İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı yapının sürdürülmesi için alınması gerekli tüm besin maddelerini içerir.
- Kaba yem ilavesi ile rumen problemlerinden korunmak için yeterli selülozu sağlar.
- Asidoz ve ishalden korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.

Kullanımı:- Hayvana başlangıçta çok küçük miktarlarda vererek azar azar yem yiyişi arttırılır ve arzu edilen yemleme seviyesine gelinene kadar yem miktarı arttırılmaya devam edilir.
- Arzu edilen canlı ağırlık kazanımına bağlı olarak her 100 kg canlı ağırlığa karşılık pratik olarak günlük en az 2,0 kg veya toplam kuru maddanin %80’i kadar HALİS sıgır besi yemi verilir verilir.
- Kaba yemlerle bir arada(TMR) verilebildiği gibi kaba yem sonrası tek başına da verilebilir.
- Besinin son 45 gününe kadar verilir ve daha sonra HALİS besi bitir yemine geçiş yapılır.

Faydaları: FAYDALARI - İyi bir besi için gerekli sağlıklı vücudun oluşturulması ve sağlıklı yapının sürdürülmesini sağlar.
- Besiye alınan hayvanda yoğun yemleme ile oluşabilecek problemlerin oluşmasını önler.
- Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besinin çabuk bitmesini sağlar.
- Saman, silaj gibi kaba yemlerle de yüksek performans sağlar.

TEMEL BESİN MADDELERİ

%

Su, % (en çok)

12

Ham Protein, % (en az)

15

Ham Selüloz, % (en çok)

13

Ham Kül,% (en çok)

9

HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)

1

NaCl, % (en çok)

1

A Vitamini, IU/kg (en az)

5.000

D3 Vitamini, IU/kg (en az)

700

E Vitamini, mg/kg (en az)

30

Fosfor % (en az )

0,5

Sodyum, % (en az-en çok)

0,3-0,6

Kalsiyum, % (en az-en çok)

1-2

Diğer Büyükbaş Yemleri