TR EN AR

Halis Sığır Besi Bitirme Yemi

Yem Adı: Halis Sığır Besi Bitirme Yemi

Tanımı:Besi sığırlarının kesimden önceki son 45 günde, et de mermerleşmeyi sağlamak ve pazar kesim canlı ağırlığına gelinceye kadar ki beslenmeleri için formüle edilmiş bir karma yemdir. İçeriğinde tamamı doğal protein, enerji, vitaminler ve mineraller bulunan ve alınması gerekli besinlerin hepsini sağlar.

Özellikleri: 1. Kullanılması ve depolanması kolay, elverişli bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
2. İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı yapının sürdürülmesi için alınması gerekli tüm besin maddelerini içerir.
3. Kaba yem ilavesi ile rumen problemlerinden korunmak için yeterli selülozu sağlar.
4. Besinin sonunda arpa ile beslenme yerine dengeli beslenme sağlar.
5. Asidoz ve ishalden korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.

Kullanımı:• Hayvana başlangıçta çok küçük miktarlarda vererek azar azar yem yiyişi arttırılır ve arzu edilen yemleme seviyesine gelinene kadar yem miktarı arttırılmaya devam edilir.
• Arzu edilen canlı ağırlık kazanımına bağlı olarak her 100 kg canlı ağırlığa karşılık pratik olarak günlük en az 2,0 kg veya toplam kuru maddanin %80’i kadar HALİS besi bitir yemi verilir.
• Kaba yemlerle bir arada(TMR) verilebildiği gibi kaba yem sonrası tek başına da verilebilir.

Faydaları:• Besinin son 45 gününde verilmesi gerekli yüksek enerjiyi bünyesinde bulundurarak besiye alınan hayvanda yoğun yemleme ile oluşabilecek problemlerin oluşmasını önler.
• Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besinin çabuk bitmesini sağlar.
• Saman, silaj gibi kaba yemlerle de yüksek performans sağlar.

BESİN MADDESİ İÇERİĞİ


Besin Maddesi

%

Besin Maddesi

%

Su, % (en çok)

12

A Vitamini, IU/kg (en az)

5.000

Ham Protein, % (en az)

14

D3 Vitamini, IU/kg (en az)

700

Ham Selüloz, % (en çok)

13

E Vitamini, mg/kg (en az)

30

Ham Kül,% (en çok)

9

Fosfor % (en az )

0,5

HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok)

1

Sodyum, % (en az-en çok)

0,3-0,6

NaCl, % (en çok)

1

Kalsiyum, % (en az-en

1-2

Diğer Büyükbaş Yemleri