EN TR AR

Süt 20 Yemi

Yem Adı: Süt 20 Yemi

Tanımı:Süt 20 Yemi, dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Özellikleri: Orta ve yüksek verimli süt ineklerinin yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir.
Lezzetli ve iştah açıcıdır. By-Pass (korunmuş) protein içeriği yüksek bir yemdir. Sağmal süt ineklerinde doğum sonrasında oluşan yıpranma ve kayıpları giderir. Enerji bakımından zengin mısır silajı gibi kaba yemlerle beslenen sağmal ineklere verilmesi önerilir.

Kullanımı:Orta ve yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Yüksek verimli süt ineklerinde enerji yetersizliği durumlarında arpa, mısır vs. tahıllarla kullanılması tavsiye edilir. Süt 20 yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün omak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız.

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ
ANALİTİK BİLEŞENLER
HAM PROTEİN: %16
Ham Selüloz: %9,6 Ham Kül: %8,0
Ham Yağ: %2,8 Sodyum: %0,55
VİTAMİNLER
Vitamin D3: 3.000 mg Vitamin A: 15.000 mg
Vitamin E: 3.000 mg Vitamin B1: 15.000 mg
İZ ELEMENTLER
Selenyum: 0,3 mg Mangan: 50 mg
Kobalt: 0,15 mg İyot: 0,8 mg
Bakır: 10 mg Demir: 50 mg
TAMAMLAYICI BESİ YEMİNİN İÇERİĞİ
Buğday Kepeği,Arpa,Yemlik Buğday,Mısır,
Tuz,Vitamin,Mineral Premiks,Makarna Kepeği,
Pirinç Kepeği,Ayçiçek Tohum Küspesi,Melas,Mermer Tozu
YEMLEME PROGRAMI VE MUHAFAZA ŞEKLİ
Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılır. Eldeki mevcut kaba yemlerle karıştırılarak kullanılır.
(Yemlerimiz bitkisel kökenli hammaddelerdir)

Diğer Cattle Feeds