TR EN AR

Toklu Besi Yemi

Yem Adı: Toklu Besi Yemi

Tanımı:-

Özellikleri: Merada besisini tamamlayamayan veya pazar koşullarının olumsuz hallerinde değerlendirilemeyen erkek veya dişi kuzuların 6 ayın üzerindekilerin meraya dayandırılarak veya yoğun besiye alarak yapılan besi şeklidir. Toklular iki ay süre ile hızla besiye alınarak günlük 1-1.5 kg HALİS Toklu Yemi ile yemlenirler ayrıca günlük 400gr kadarda kuru kaba yem yedirilir. Tokluların en hassas oldukları idrar yolları taş oluşumunu engellemek amacı ile HALİS Toklu Yemi son derece dengeli bir şekilde gerek mineraller gerekse enerji ve proteinsağlayıcı ham maddelerce de dengeli bir şekilde üretilmiştir. Tokluların besi alanları yeteri genişlikte olmalı suluk ve yemlik alanının bulunması gerekmektedir. Tokluların entrotoxseni aşılarının mutlaka yapılmış olması gerekir. Meradan gelen toklulara HALİS Toklu Yemi 4-5 gün süre ile alıştırılarak verilmelidir.

Ağırlık: Net 50kg’dır.

Besin Değerleri:

Ham Protein

en az %16

Ham Selüloz

en çok %12

Ham Kül

en çok %9

Kuru Madde

en az %88

Kalsiyum

en az-en çok %0.6-1.6

Fosfor

en az %0.5

Sodyum

en az-en çok %0.1-0.4

NaCl

en çok %1.0

HCI de Çözülmeyen Kül

en çok %1.0

Vitaminler:

Vitamin A

en az 7000 İ.Ü./KG

Vitamin D3

en az 700 İ.Ü./KG

Vitamin E

en az 25 MG/KG

Diğer Küçükbaş Yemleri